Kesenian Jawa Tengah

Tari Prajuritan merupakan kesenian tradisional berupa tarian masal yang berlangsung di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tarian tersebut menyiarkan posisi

Baca selengkapnya

Hasil Kebudayaan Kesenian

Hasil kebudayaan tersebut merupakan sebuah hasil kreatif untuk meluha dan persemahan, baik individu maupun masyarakat. It berarti menyerukan nilai-nilai estetika dan kemanusiaan. Kesenian Kompangan

Baca selengkapnya

karya Ebeg

Kesenian ebeg adalah kesenian tradisional di daerah Banyumas. It berkembang di wilayah Karesidenan Banyumas, khususnya Kabupaten Cilacap, Bajuan Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Kesenian ebeg

Baca selengkapnya

Tamasya Malaysia – Museum Seni Islam

IAMM adalah museum yang didedikasikan untuk sejarah Islam di Malaysia. Terletak di kota Kuala Lumpur dan berisi koleksi seni dan budaya Islam terbesar di

Baca selengkapnya